Služby

Služby

Komplexné spracovanie odpadového hospodárstva

 • Analýza – naša spoločnosť vykonáva bezplatnú analýzu fungovania jestvujúceho odpadového hospodárstva
 • Na základe zistených skutočností pomocou komplexnej analýzy OH, navrhujeme detailné riešenia pre ucelené spracovanie a likvidáciu odpadov. Dôležitým prvkom pri návrhu je dôraz na nulové skládkovanie a najmä pozitívny prístup ľudí k separovaniu.
Objednať Viac info

OUTSOURCING odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť ponúka outsourcing odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty. Outsourcing označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít spojených s odpadovým hospodárstvom na externý subjekt, pričom aktivity spojené s obhospodarovaním odpadového hospodárstva zabezpečujú naši vyškolení zamestnanci.

Objednať Viac info

Výkup a zhodnocovanie druhotných surovín

Našou špecializáciou je zhodnocovanie druhotných surovín a ich spätná aplikácia do technologických procesov. Preto ponúkame našim klientom trhové výkupné ceny širokej oblasti materiálov.

Objednať Viac info

Predaj zhodnotených materiálov

Zhodnotené a rozseparované materiály ako plasty, kartón, fólia, drevo či kovy odpredávame na ďalšie spracovanie konečným spracovateľom ktorý tieto materiály využívajú na výrobu nových výrobkov.

Objednať Viac info

Zvoz a likvidácia odpadov

Pre našich partnerov zabezpečujeme zvoz a likvidáciu odpadov. Pre tieto služby používame naše ako aj partnerské vozidlá v závislosti od aplikácie.

Objednať Viac info

Prenájom kontajnerových nádob a príslušenstva

 • malé nádoby a zariadenia
 • minilis na pet fľaše – vid priloha nadoby
 • malé kancelárske nádoby na separovaný zber
 • 120 L nádoba
 • 240 L nádoba
 • 1100 L nádoba
 • Veľkoobjemový kontajner 20 m3
 • Veľkoobjemový kontajner 30 m3
 • Stacionárny lis k VOK 20m3 a 30m3
 • Kompaktný lis s kontajnerom
Objednať Viac info