Výkup a zhodnocovanie druhotných surovín

Našou špecializáciou je zhodnocovanie druhotných surovín a ich spätná aplikácia do technologických procesov. Preto ponúkame našim klientom trhové výkupné ceny širokej oblasti materiálov.