Prenájom kontajnerových nádob a príslušenstva

  • malé nádoby a zariadenia
  • minilis na pet fľaše – vid priloha nadoby
  • malé kancelárske nádoby na separovaný zber
  • 120 L nádoba
  • 240 L nádoba
  • 1100 L nádoba
  • Veľkoobjemový kontajner 20 m3
  • Veľkoobjemový kontajner 30 m3
  • Stacionárny lis k VOK 20m3 a 30m3
  • Kompaktný lis s kontajnerom