Predaj zhodnotených materiálov

Zhodnotené a rozseparované materiály ako plasty, kartón, fólia, drevo či kovy odpredávame na ďalšie spracovanie konečným spracovateľom ktorý tieto materiály využívajú na výrobu nových výrobkov.