Komplexné spracovanie odpadového hospodárstva

  • Analýza – naša spoločnosť vykonáva bezplatnú analýzu fungovania jestvujúceho odpadového hospodárstva
  • Na základe zistených skutočností pomocou komplexnej analýzy OH, navrhujeme detailné riešenia pre ucelené spracovanie a likvidáciu odpadov. Dôležitým prvkom pri návrhu je dôraz na nulové skládkovanie a najmä pozitívny prístup ľudí k separovaniu.
  • Zavedenie – pre potreby každého klienta, poskytujeme niekoľko rôznych variantov praktických riešení. Od outsourcing OH, cez prenájom košov, menších či väčších nádob, minilisov až po veľkoobjemové kontajnery a lisy, legislatívne poradenstvo a aktívna starostlivosť o prevádzku.
  • Prevádzkovanie - Komplexnosť uzatvárame našimi službami v zbere a likvidácii odpadov. Prenájom nádob a lisov, vývoz odpadov a ich zhodnotenie resp. likvidácia.