PET FLAŠE

PET fľaše pochádzajú zo zberových dvorov samospráv. Sú separované podľa farieb a druhov a následne lisované do balíkov.

Požiadavky alebo ponuky môžete zasielať na:. obchodatecopark [dot] sk