KARTÓN

Kartónové obaly pochádzajú z priemyselných podnikov. Sú lisované do 500 kg balíkov.