O nás

Sme mladou spoločnosťou zaoberajúcou sa komplexným spracovaním odpadov a najmä ich spätnou aplikáciou do technologických procesov. Naše služby poskytujeme firemným klientom ale i obciam a iným subjektom.

Ecopark s.r.o., zariadenie na zhodnocovanie odpadov vzniklo v roku 2011.

Vďaka výbornej polohe v srdci Záhoria, široko rozvinutému priemyslu a logistike máme ambície stať sa kvalitným partnerom menších ale i väčších priemyselných i nepriemyselných subjektov v oblasti komplexného spracovania odpadov.

Našou filozofiou je poskytnúť našim partnerom komplexnú službu a starostlivosť o odpadové hospodárstvo.

Vykonaním analýzy fungovania odpadového hospodárstva, cez návrh a samotnú realizáciu optimálnych prvkov do praxe.

Naše možnosti na zber a spracovanie odpadov nám dávajú predpoklad uspokojiť malé i veľké priemyselné celky.