Novinky

Chránená dielňa ako súčasť nášho „Ecoparkového“ života

utorok, október 1, 2013

Nakoľko je pre nás dôležitá aj podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozhodli sme sa vytvoriť a začať prevádzkovať chránenú dielňu. V súčinnosti s Úradom práce v Malackách sme začali legislatívny proces vedúci k schváleniu prevádzky chránenej dielne. Predpoklad otvorenia dielne je začiatkom decembra 2013. Na začiatok uvažujeme s vytvorením dvoch pracovných miest. Predmetom činnosti chránenej dielne budú triediace práce, ktoré pozostávajú z triedenia PVC, PET fliaš, kartónov, fólií a iných ľahkých materiálov. Ďalším predmetom činnosti sú práce na rozseparovávaní medicínskych výrobkov ktoré neprešli testom kvality a boli v procese výroby vyradené a určené na likvidáciu. Činnosťou našich pracovníkov je vyseparovanie použiteľných materiálov ako PP, PE a ich ďalšie spracovanie vo výrobnom procese. Produktom činnosti je roztriedený materiál a uniformované výrobky v podobe balíkov alebo drviny.

Tešíme sa na novovytvorené pracovné miesta a ďakujem Úradu Práce v Malackách za ochotu a pomoc.