Novinky

Novinky

10.2013

Chránená dielňa ako súčasť nášho „Ecoparkového“ života

Nakoľko je pre nás dôležitá aj podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozhodli sme sa vytvoriť a začať prevádzkovať chránenú dielňu. V súčinnosti s Úradom práce v Malackách sme začali legislatívny proces vedúci k schváleniu prevádzky chránenej dielne. Predpoklad otvorenia dielne je začiatkom decembra 2013. Na začiatok uvažujeme s vytvorením dvoch pracovných miest. Predmetom činnosti chránenej dielne budú triediace práce, ktoré pozostávajú z triedenia PVC, PET fliaš, kartónov, fólií a iných ľahkých materiálov.

08.2013

Ecopark sa dohodol na spolupráci so spoločnosťou HSF s.r.o. MALACKY

Dobré vzťahy s vedením spoločnosti HSF a pripravenosť Ecoparku reagovať, priniesli pre našu spoločnosť novú spoluprácu v podobe nového zákazníka. Pre HSF MALACKY zabezpečujeme zber druhotných surovín (PET flaše, Kartón, Fólia, PVC odpady z výroby a PVC piliny).

06.2013

Nákup novej technológie do prevádzky plastov

Spoločnosť Ecopark s.r.o., zakúpila v mesiaci jún 2013 drviaci mlyn MN300 na spracovanie plastového odpadu. Zariadenie má zabezpečiť drvenie plastového odpadu na štandardizovanú drvinu podľa požiadaviek zákazníka. K zariadeniu bolo zakúpené, automatické dávkovacie zariadenie a taktiež plniaca stanica na dve bigbag-ové pozície.

 

04.2013

Ecopark s.r.o., partnerom projektu BOBRIA HRÁDZA KUCHYŇA

Skupina aktivistov a dobrovoľníkov z obce Kuchyňa, ktorí sa podujali na realizáciu odvážneho plánu vybudovať najdlhší celodrevený most v Európe, si svojou aktivitou získali naše sympatie. Preto sme sa rozhodli podporiť tento projekt finančne ako aj osobne, tvrdou a zmysluplnou fyzickou prácou.
Viac info tu.

Ďakujeme že môžeme byť súčasťou a partnerom projektu.